รววคาสโนออนไลน SlotV การลงทะเบยนโบนสการพนนกฬา

เลือกโบนัส SlotV เพื่อที่จะใช้บริการของทางเว็บไซต์ คุณจำเป็นต้องเปิดบัญชี (“บัญชีของคุณ”) โดยการกรอกที่อยู่อีเมล์และกำหนดรหัสผ่านซึ่งจะใช้ในการลงชื่อเข้าใช้ระบบในภายหลัง ตลอดจนให้ข้อมูลส่วนตัวที่รวมไปถึงชื่อ ,วันเดือนปีเกิดและหมายเลขโทรศัพท์ของคุณ ชื่อที่คุณใช้ในการลงทะเบียนต้องตรงกันกับชื่อจริงของคุณ บริษัทมีสิทธิ์ที่จะขอเอกสารเพื่อพิสูจน์ความมีตัวตนของคุณได้ทุกเมื่อ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงสำเนา หนังสือเดินทาง/บัตรประจำตัวประชาชน/หรือบัตรที่ใช้ชำระเงิน) เพื่อยืนยันข้อมูลที่ปรากฏ หากคุณไม่ให้หรือไม่สามารถให้ข้อมูลนี้แก่เราได้ เราอาจระงับบัญชีของคุณชั่วคราวจนกว่าคุณจะให้ข้อมูลนี้กับเรา เราอาจระงับบัญชีและ/หรือ ปิดบัญชีของคุณอย่างถาวรในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตามเป็นเวลานานเท่าที่คุณจะสามารถมอบข้อมูลให้ได้ > คุณยืนยันว่าเมื่อทำการลงทะเบียนบนเว็บไซต์ คุณได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณที่ถูกต้อง,

Baca Selengkapnya